Tarixi adidələr :: Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı29 Okt 2020

HAVA

Bakı 18.. 20°C
Naxçıvan 21.. 23°C
Lənkəran 18.. 20°C
Gəncə 18.. 20°C

Tarixi adidələr

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1162 tarixi-mədəniyyət abidəsi mövcuddur. Bunlardan 58 abidə dünya əhəmiyyətli, 455 abidə ölkə, 649-u isə yerli əhəmiyyətlidir.  

         Tarixi-mədəniyyət abidələrinə aşağıdakılar daxildir:  

         Arxeoloji abidələr  - 663 

         Memarlıq abidələri  - 285 

         Monumental sənət abidələri- 31 

         Tarixi abidələr - 36 

         Ziyarətgahlar   - 140 

         Təbiət abidələri - 7Möminə xatın türbəsi (XII əsr)

Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi (VIII-XII əsrlər)

«Dədə Qorqud» abidəsi

Hüseyn Cavid Məqbərəsi

Culfa rayonunda Qazançı körpüsü (XVI-XVII əsrlər)

Imamzadə Kompleksi (XVI əsr)

Zaviyə-Mədrəsə binası (XVII-XVIII əsrlər)

"İsmayılxan" (Şərq) hamamı (XVIII əsr)

Aza Körpüsü (XVIII əsr)

Xan Sarayı (XVIII əsr)

Xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsi

Qarabağlar türbəsi (XII əsr)

Yusif Küseyir oğlu türbəsi (XII əsr)

Came məscidi (XVIII əsr)

Xalq qəhrəmanı Babəkin abidəsi

Gülüstan türbəsi (XIII əsr)

Kırna türbəsi (XIII əsr)

Ordubad şəhərində buzxana abidəsi (XIV əsr)

Naxçıvan şəhərində buzxana abidəsi (XII-XIV əsrlər)

Gəmiqaya

Gəmiqaya rəsmləri

«Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı» abidə kompleksi

Köhnəqala (e.ə. 3-cü minillik)

Qazançı qalası (e.ə. 3-cü minillik)

Əlincəqala (III əsr)

Əlincəçay Xanəgahı (XII-XIII əsrlər)

SAYT ÜZRƏ AXTARIŞ